• slide4
 • slide1
 • slide3
 • slide5
 • slide5

POLİTİKALARIMIZ

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


EUROPEN ÇEVRE & İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 
ESKİŞEHİR’ de PVC  sektörüne  çalışan  EUROPEN olarak ; 
 
PVC ve PVC doğrama üretimi  sırasında, sadece  işin sonuçlarına  değil , bu  sonuçların  nasıl  elde  edildiğine de  önem  veriyoruz. 
 
Bu bağlamda EUROPEN ‘te “önce insan” prensibi doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi , “doğaya ve topluma saygı” prensibi doğrultusunda da  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi aracılığıyla , faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı üzerinde  sebep olabilecek olumsuz  etkilerini  kontrol altında tutarak müşterilerinin  isteklerini eksiksiz  yerine  getirmeyi hedefler.
 
Bu hedef doğrultusunda ; 
 
 • Çalışanlarımızın sağlığı için iş, çalışılan ortam ve çevre koşullarını sürekli iyileştirerek iş güvenliğini arttırmak,  
 • İlgili çevre , iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına, yasalara ve diğer  tarafların gerekliliklere uymak, 
 • Geri dönüşümü olan her türlü mamül, yarı mamül ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmak, 
 • Atık miktarlarımızı  ve enerji tüketimimizi, her yıl belirlenen  çevre  amaç ve hedefleri doğrultusunda azaltarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak, 
 • Yeni proje ve yatırımları gerçekleştirirken iş sağlığı ve güvenliği risklerini ve çevresel etkileri değerlendirmek, 
 • Tüm paydaşlarımızı çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek, 
 • Muhtemel acil durumları, çevre ve iş kazalarını engelleyecek tedbirleri önceden almak, 
 
temel ilkemizdir. 
 
EUROPEN olarak  kurduğumuz  ISO 14001 Çevre  ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini, tüm  çalışanlarımıza  görev ve sorumluluklar  vererek yürüteceğimizi ve sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz. 
          
Nebi HATİPOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI